Zapytanie ofertowe na zadanie:

„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Kolbuszowa”.            

 

1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
- Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

3. Modyfikacja treści zapytania ofertowego z dnia 04-12-2018 r. na "świadczenie usług schronienia dla osób bezdomych z terenu Gminy Kolbuszowa" 

- Załącznik Nr 2 - Projekt umowy zmodyfikowany 

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz | Data wprowadzenia: 2018-12-05 18:34:35 | Data modyfikacji: 2018-12-18 07:51:00.
Data wprowadzenia: 2018-12-05 18:34:35
Data modyfikacji: 2018-12-18 07:51:00
Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz