Kierownik M-G
Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Hariasz

Nr pokoju - 8

Telefon: 17 2271 133 wew. 109

____________________________________

 

Z-ca Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Społecznej

Krzysztof Sudoł

Nr pokoju - 8

Telefon: 17 2271 133 wew. 108

____________________________________

Sekretariat i Dożywianie


Pokój nr 5

Aneta Kret
Paulina Nowak

Telefon: 17 2271 133
17 7863 118
Fax: 17 2271 487

____________________________________

Kadry

Pokój Nr 4

Monika Augustyn
Pacyna Joanna

Telefon: 17 2271 133 wew. 104

____________________________________

Księgowość

Pokój. Nr 7

Główny Księgowy - Marta Kubiś-Puzio  
Telefon: 17 2271 133 wew. 107

Iwona Porzuczek - 17 2271 133 wew. 113
Joanna Kreńska-Kamińska - 17 2271 133 wew. 114
Marta Fitał - 17 2271 133 wew. 111


__________________________________________

 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych
i Funduszu Alimentacyjnego

Pokój Nr 10

  Zbigniew Rębisz, tel. 17 740 79 18 wew. 131

_______________________________________________

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych
i Fundusz Alimentacyjny


Pokój Nr 12


Ewelina Augustyn tel. 17 740 79 18 wew. 105
Dorota Bogacz tel. 17 740 79 18 wew. 141
Elżbieta Łagoda, tel. 17 740 79 18 wew. 143

Świadczenia wychowawcze

Anna Furmańska  tel. 17 740 79 18 wew. 144
Justyna Matejek 0 tel. 17 740 79 18 wew. 142
Beata Wsolak tel. 17 740 79 18 wew. 105
Wioleta Bajor tel. 17 740 79 18 wew. 105

Fundusz Alimentacyjny

Teresa Klubek - tel. 17 740 79 18 wew. 131

_______________________________________________________


Dział Usług Opiekuńczych


Pokój Nr 6

Monika Rębisz, tel. 17 2271 133 wew. 106

_______________________________________________________

Pracownicy socjalni

Karolina Blicharz, pokój nr 2, Tel. 17 2271 133 wew. 121
Barbara Pikus, pokój nr 2, Tel. 17 2271 133 wew. 122
Agnieszka Foryś, pokój nr 2, Tel. 17 2271 133 wew. 123
Marzena Puzio, pokój nr 2,Tel. 17 2271 133 wew. 124
Joanna Kołacz, pokój nr 10, Tel. 17 2271 133 wew. 131
Serafin Monika, pokój nr 10, Tel. 17 2271 133 wew. 131
Bernadeta Rzeszutek pokój nr 11, Tel. 17 2271 133 wew. 136
Ryszard Zygmunt, pokój nr 11, Tel. 17 2271 133 wew. 137
Bogusława Bajor, pokój nr 11, Tel. 17 2271 133 wew. 138
Dorota Mokrzycka, pokój nr 14, Tel. 17 2271 133 wew. 151
Renata Chrząstek, pokój nr 14, Tel. 17 2271 133 wew. 153
Dorota Stachura, pokój nr 14, Tel. 17 2271 133 wew. 152
Monika Turek, pokój nr 14, Tel. 172271 133 wew. 154

__________________________________________________

Asystenci rodziny

Nr pokoju 10

Iwona Podgórska, Tel. 17 2271 133 wew. 154
Jolanta Kołacz, Tel. 17 2271 133 wew. 154
Joanna Łazeba, Tel. 17 2271 133 wew. 154

___________________________________________

Kierownik Działu
organizacyjno - administracyjno - gospodarczego


Ewelina Guźda

Nr pokoju 1
Tel. 17 2271-133 wew. 116


Magdalena Micek, tel. 17 2271 133 wew. 112

 

 

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz | Data wprowadzenia: 2014-11-20 12:04:21 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:20:35.
Data wprowadzenia: 2014-11-20 12:04:21
Data modyfikacji: 2018-05-09 09:20:35
Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz