Ogłoszenie o przetargu: Dowożenie seniorów z
terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu
„Senior+” w Hucie Przedborskiej
  1. Ogłoszenia o zamówieniu (.pdf)
  2. Strona tytułowa (.pdf)
  3. SIWZ (.pdf)
  4. Załączniki (.zip):
  • Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy
  • Załącznik nr 2: Oświadczenie o wykluczeniu
  • Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków
  • Załącznik nr 4: Oświadczenie o grupach kapitałowych
  • Załącznik nr 5: Projekt umowy

5. I nformacja z otwarcia ofert na  Dowożenie seniorów z terenu Gminy Kolbuszowa do Dziennego Domu "Senior+" w Hucie Przedborskiej  - 30-11-2018 r.

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  - 17-12-2018 r.

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  - 02-01-2019 r.

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz | Data wprowadzenia: 2018-10-17 19:46:44 | Data modyfikacji: 2019-01-02 17:52:45.
Data wprowadzenia: 2018-10-17 19:46:44
Data modyfikacji: 2019-01-02 17:52:45
Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz