Oświadczenia za rok 2016.


Małgorzata Hariasz - Kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej

Sudoł Krzysztof - Z-ca Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Społecznej

Zbigniew Rębisz - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Ewelina Augustyn - Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych

 

Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz | Data wprowadzenia: 2018-01-17 11:36:59 | Data modyfikacji: 2018-03-06 13:36:11.

Oświadczenia za rok 2015.


Małgorzata Hariasz - Kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej

Sudoł Krzysztof - Z-ca Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Społecznej

Zbigniew Rębisz - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz | Data wprowadzenia: 2018-01-17 11:30:24 | Data modyfikacji: 2018-01-17 11:38:37.

Oświadczenia za rok 2014.

 

Małgorzata Hariasz - Kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej

Teresa Kubiś - Z-ca Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Społecznej

Zbigniew Rębisz - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz | Data wprowadzenia: 2015-10-19 15:06:40 | Data modyfikacji: 2015-10-19 15:11:23.

Oświadczenia za rok 2013.


Małgorzata Hariasz - Kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej


Teresa Kubiś - Z-ca Kierownika M-G Ośrodka Pomocy Społecznej

Zbigniew Rębisz - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz | Data wprowadzenia: 2014-11-24 11:56:18 | Data modyfikacji: 2015-10-19 15:12:12.
Data wprowadzenia: 2014-11-24 11:56:18
Data modyfikacji: 2015-10-19 15:12:12
Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz